Het bestuur van Gymnastiekvereniging DOS nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 18 maart om 20.30 uur in sporthal de Bloemen. Inloop vanaf 20.15 uur met koffie en thee. Hieronder vind je de benodigde stukken.

Draag je de vereniging een warm hart toe en wil je een steentje bijdragen?
Wij zoeken leden om het bestuur te versterken:

 Voorzitter
 Penningmeester (controle op ingevoerde boekhouding, maandelijkse
betalingen, opmaken
 Bestuurslid recreatie volwassenen (behartigt o.a. de belangen van Bea,
Marjan, Peter en hun groepen in het bestuur)

Buiten het bestuur zijn we op zoek naar:
 Vertrouwenspersoon
 Leden voor de kascommissie 2024 (1 bijeenkomst ter controle van de
jaarrekening)

Daarnaast zouden we heel graag van jullie expertise gebruik maken op het gebied van:

 PR (help onze bekendheid te vergroten)
 Social Media (wie is onze helpende held op TikTok, Instagram, Facebook &
meer)
 Sponsoring
 Juridische kennis

Wil je ons een handje helpen? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info@doscastricum.nl

We hopen jullie 18 maart te zien!

Sportieve groeten,

Bestuur DOS