Contributie 2018/2019

De contributie wordt geïnd in twee termijnen.
1e termijn: september t/m januari de helft van de jaarcontributie, verhoogd met de halfjaarlijkse bondsjaarcontributie.
2e termijn: februari t/m juni de helft van de jaarcontributie, verhoogd met de halfjaarlijkse bondsjaarcontributie.
Inschrijfgeld bedraagt €7,50 per lid.
De inning van de contributie vindt plaats middels automatische incasso.
Indien geen machtiging is afgegeven, worden de kosten voor de andersoortige verwerking verhoogd met €2,50.

Jeugd tot 18 jaar Jaarcontributie 1ste termijn (*) 2de termijn (*)
Ouder en kind (t/m 3 jr.) € 104,00 € 52,00 € 52,00
Gymnastiek/turnen (vanaf 4jr.) € 104,00 € 52,00 € 52,00
Trampolinespringen € 122,00 € 62,50 € 62,50
Idem 2e les € 110,00 € 55,00 € 55,00
Bodyshape € 104,00 € 52,00 € 52,00
Jazz dance  € 104,00 € 52,00 € 52,00
Jazz dance (45 minuten) € 81,00 € 40,50 € 40,50

 (*) Nog te verhogen met bondscontributie

Volwassenen Jaarcontributie 1ste termijn (*) 2de termijn (*)
Aerobic € 130,00 € 65,00 € 65,00
Bodyshape € 130,00 € 65,00 € 65,00
Callanetics € 130,00 € 65,00 € 65,00
Conditietraining op muziek € 130,00 € 65,00 € 65,00
Jazz  € 130,00 € 65,00 € 65,00
Trampolinespringen € 136,00 € 68,00 € 68,00
Idem 2e les € 120,00 € 60,00 € 60,00
Volleybal (1,5 uur) € 171,00 € 85,50 € 85,50
Yoga € 146,00 € 73,00 € 73,00
Zumba € 130,00  € 65,00 € 65,00

 (*) Nog te verhogen met bondscontributie

Bondscontributie K.N.G.U. per periode (door DOS af te dragen) 1/1-1/7 2019* 1/7-31/12 2019*
Volwassenen (boven 16 jr) € 13,75 € 13,75
Jeugd (tot 16 jr) €  11,75 €  11,75

 (*) Bondscontributie 2019 wordt nog aangepast

Kortingen
Tweede les: de tweede gevolgde les krijgt een korting van 25% (van de goedkoopste les). 
Deze korting geldt niet voor de contributie van trampoline en de selecties jazz en turnen.  Voor yoga in combinatie met een ander uur is voor beide lessen het volledige tarief verschuldigd.   

Opzeggingen
Uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie volgens onderstaand schema:
- voor de eerste termijn (september t/m januari) : uiterlijk 30 juni
- voor de tweede termijn (februari t/m juni): uiterlijk 31 december
Voor informatie over opzeggen of wijzigen, klik hier.