Groepen Jazzdance

DOS heeft 6 recreatiegroepen en 4 selectiegroepen. De recreatie-uren worden in principe op leeftijd ingedeeld. (We gaan hier niet al te strak mee om) Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vriendinnen die bij elkaar willen dansen. Daarom wordt er soms wel eens afgeweken van de vaste leeftijdsindeling. Daarnaast wordt gekeken naar niveau. Talentvolle leden kunnen soms in een oudere groep meedansen en/of bij een van de selecties.

DOS Castricum heeft drie verschillende Jazzdance selecties.  Zij trainen wekelijks 1 ½  uur in het selectie uur. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze extra dansles volgen, hetzij via hun opleiding, hetzij in een receatie uur bij DOS of elders. Zij hebben meerdere optredens per jaar.  Jaarlijks worden er audities gehouden voor de recreatieleden (en de leden van de selecties) om te kijken wie er in het nieuwe seizoen in de selecties past. De meeste leden komen uit de recreatie-uren van DOS zelf, maar ook leden van andere dansverenigingen mogen komen auditeren. De leiding beoordeelt of het niveau selectiewaardig is. Ook selectieleden doen jaarlijks auditie om te zorgen dat het niveau gehandhaafd blijft.

De jongste groep, de C selectie zijn leden van 9 t/m 11 jaar.
De B selectie zijn ledenvan 12 t/m 15 jaar.
De A selectie zijn ledenvan 16 jaar t/m 18.
Vanaf 18 jaar is er het showteam FRIS .
Alle selecties trainen in de gymzaal van de Juliana van Stolbergschool.