Recreatie Jazzdance

DOS heeft 6 recreatiegroepen en 4 selectiegroepen. De recreatie-uren worden in principe op leeftijd ingedeeld. (We gaan hier niet al te strak mee om) Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vriendinnen die bij elkaar willen dansen. Daarom wordt er soms wel eens afgeweken van de vaste leeftijdsindeling. Daarnaast wordt gekeken naar niveau. Talentvolle leden kunnen soms in een oudere groep meedansen en/of bij een van de selecties.

2   
 jazz dance 2017 eindvoorstelling