Recreatie plus

In de recreatie plus les wordt geturnd op de wedstrijdtoestellen die ook bij de selectie worden gebruikt. De les is bedoeld voor kinderen die graag moeilijker oefeningen doen, maar niet noodzakelijkerwijs aan wedstrijden willen deelnemen. Deze les kan ook in combinatie met een recreatie uur worden gedaan. Voor dit recreatie uur wordt dan halve contributie gerekend.