Zaterdag 22 oktober wel turnles

Op zaterdag 22 oktober is er wel turnles. Dit wijkt af van het vakantierooster.